Generell Feide

I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Rollen som databehandler innebærer at vi behandler opplysninger på oppdrag fra den ansvarlige virksomheten (itfag.no). Under beskrives de enkelte komponentene i arkitekturen nærmere. Velg «Arbeidsgiver» og fyll ut registreringsskjemaet. Generell […]